Skip to main content

Over de A-ploeg

Het project A-ploeg bouwt bruggen tussen landbouwers uit de nabije omgeving van Antwerpen en het levendige stadscentrum. Via een dynamische Facebookgroep, 3 innovatieve projecten en enkele matchmakingevents, krijgen Antwerpse boeren de kans om:

  • hun netwerk te vergroten;
  • verfrissende inspiratie op te doen;
  • opportuniteiten te scheppen;
  • win-win’s te creëren;
  • samenwerkingen aan te gaan;

Landbouwers kunnen er bovendien voor kiezen in te stappen in een van de opportuniteiten die we selecteerden en zo echt aan de slag te gaan.

Wat we doen

Landbouwers versterken in hun ondernemerschap en hen weerbaar maken voor een duurzame toekomst, dat staat centraal in dit project: om gezamenlijk in te spelen op uitdagingen en kansen en zelfzeker de toekomst tegemoet te stappen, welke verwachtingen de maatschappij hen ook oplegt.

Daarnaast bieden we boeren de kans om in te stappen in 3 projecten en concreet aan de slag te gaan.

Netwerk vergroten

Facebookgroep

Via onze Facebookgroep leer je gelijkgestemde boeren en ondernemers kennen, wissel je ideeën uit en blijf je op de hoogte van het project A-ploeg. Ben je op zoek naar  bepaalde diensten of producten? Plaats dan zeker een oproep in de groep. Vraag en aanbod vinden elkaar probleemloos in deze digitale ontmoetingsruimte, al dan niet met een zetje van onze matchmakers.

Aan de slag

Actietraject

Het voorbije jaar selecteerden we drie opportuniteiten waarmee landbouwers uit de omgeving van Antwerpen hun producten op een vernieuwende manier kunnen vermarkten. Binnen die drie projecten gaan we nu intensiever aan de slag: we zetten de ideeën van onze boeren en ondernemers om in realiteit en brengen samen lokale landbouwproducten tot in het hart van ’t Stad.

Een project van…

A-ploeg is een project van RURANT, een vzw die zich inzet om het platteland van de provincie Antwerpen te versterken. Daartoe coördineren en ondersteunen we tal van vernieuwende projecten die deze prachtige streek aantrekkelijk, leefbaar en dynamisch maken.

Al jarenlang zet RURANT de tanden in diverse initiatieven rond lokale producten, de open ruimte, leefbare dorpen, ondernemerschap, innovatie, streekontwikkeling, participatie… Maar we doen dat nooit alleen. Voor elk initiatief gaan we op zoek naar geschikte partners om samen, innovatief aan de slag te gaan (gemeentebesturen, vzw’s, lokale ondernemingen,…). Het project A-ploeg wordt intensief ondersteund door het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling, de Provincie Antwerpen en Vlaanderen. Daarnaast kunnen we rekenen op de expertise van een aantal prachtige inhoudelijke partners.

Wil je ook deelnemen?