Over de A-ploeg

Het project A-ploeg bouwt bruggen tussen landbouwers uit de nabije omgeving van Antwerpen en ondernemers uit het stadscentrum. Via een dynamische Facebookgroep en de organisatie van matchmaking events krijgen deelnemers de kans om:

  • hun netwerk te vergroten;
  • verfrissende inspiratie op te doen;
  • opportuniteiten te scheppen;
  • win-win’s te creëren;
  • samenwerkingen aan te gaan;

Landbouwers kunnen bovendien instappen in een actietraject vol kennis en tools om hun innovatieve ideeën verder uit de broeden en om te zetten naar een haalbaar plan.

Wat we doen

Landbouwers en ondernemers samenbrengen, dat staat centraal in dit project: om gezamenlijk in te spelen op uitdagingen en kansen en zelfzeker de toekomst tegemoet te stappen, welke verwachtingen de maatschappij hen ook oplegt.

Daarnaast bieden we een beperkte groep boeren de kans om te leren hoe zijn hun dromen en denkbeelden kunnen vertalen naar een sterk, innovatief bedrijfsmodel

Netwerk vergroten

Facebookgroep

Daar leer je gelijkgestemde boeren en ondernemers kennen, wissel je ideeën uit en blijf je op de hoogte van het project A-ploeg. Op zoek naar diensten of producten? Plaats dan zeker een oproep in de groep. Vraag en aanbod vinden elkaar probleemloos in deze digitale ontmoetingsruimte, al dan niet met een zetje van onze matchmakers.

Samenwerken

Matchmaking-events

Daar stellen we boeren en ondernemers met aanvullende kennis, producten of diensten aan elkaar voor. We komen samen om elkaar te leren kennen, inspiratie op te doen of mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Wees er snel bij, want vol is vol. Er zullen heel wat interessante partijen aanwezig zijn die je écht wil leren kennen.

Aan de slag

Actietraject

Daar verzamelen landbouwers de kennis en handvatten om ambities te vertalen in een uitvoerbaar plan. Tijdens vijf themadagen werken we rond innovatie, ontmoeten we inspirerende collega’s en trekken we op bedrijfsbezoek bij Food Innovators in Antwerpen. Zo komt jouw idee meteen in een stroomversnelling terecht.

Een project van…

A-ploeg is een project van RURANT, een vzw die zich inzet om het platteland van de provincie Antwerpen te versterken. Daartoe coördineren en ondersteunen we tal van vernieuwende projecten die deze prachtige streek aantrekkelijk, leefbaar en dynamisch maken.

Al jarenlang zet RURANT de tanden in diverse initiatieven rond lokale producten, de open ruimte, leefbare dorpen, ondernemerschap, innovatie, streekontwikkeling, participatie… Maar we doen dat nooit alleen. Voor elk initiatief gaan we op zoek naar geschikte partners om samen, innovatief aan de slag te gaan (gemeentebesturen, vzw’s, lokale ondernemingen,…). Het project A-ploeg wordt intensief ondersteund door het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling, de Provincie Antwerpen en Vlaanderen. Daarnaast kunnen we rekenen op de expertise van een aantal prachtige inhoudelijke partners.

Wil je ook deelnemen?