Oostveehoeve

Cis Oostvogels

Essen

Melkvee, Black & Red Angus vleesvee, thuisverkoop

Antwerpse ondernemers die aan de slag willen gaan met lokaal vlees en weidemelk | Opportuniteiten op vlak van sales en communicatie | Samenwerkingen met collega-landbouwers om samen een uitgebreid gamma aan te kunnen bieden

Op de Oostveehoeve houdt Cis Oostvogels zowel Angus vleesrunderen (Black en Red) als melkkoeien. Alle dieren zijn door hem zelf gekweekt en lopen het hele jaar door op de grasweide. Voordat ze op 100% gras kunnen overschakelen (na hun eerste 6 levensmaanden), krijgen kalfjes hooi, mais en speltvlokken voorgeschoteld.

In zijn volledige bedrijfsvoering streeft Cis naar gesloten circulaire systemen. De melkkoeien krijgen bijvoorbeeld een divers rantsoen van verschillende soorten gras, klaver, luzerne, bieten en mais, aangevuld met krachtvoeders. En, zoals een gesloten kringloop vereist, teelt Cis al het ruwvoer voor zijn koeien volledig zelf.

Cis past bovendien al 15 jaar niet-kerende-bodembewerking toe. Daarbij wordt de grond niet omgeploegd maar enkel losgewerkt. Zo ontwikkelt er in de bodem een waardevol ecosysteem dat akkers een pak veerkrachtiger maakt.