Skip to main content

De boeren van Amstel doen aan agrarisch natuurbeheer met kruidenrijke graslanden, een ideaal gebied waar weidevogels kunnen broeden. Op die manier willen ze zuivel produceren op een duurzame manier en tegelijkertijd iets extra’s doen voor de vogels en de natuur. Als ervaringsdeskundigen stelden zij hun project aan ons en onze boeren voor en deelden we kennis en ervaringen uit. Je vind het videoverslag hieronder!

Neem contact op
0492 64 62 59
helene.janssens@me.com

Word lid van onze Facebookgroep!